Missie

 

  • Het leveren van een bijdrage aan hoogwaardige en betrouwbare installaties en installatie-onderdelen;
  • Het verhogen van de energieopbrengst van PV-systemen (energie per ge├»nstalleerd vermogen [kWh/kWp]);
  • Het verspreiden van kennis en ervaring op velerlei gebied.

Kernwoorden: Accuratesse, degelijkheid, kwaliteit, pragmatisch