ProjectengineeringEABBaltus heeft ervaring binnen veel disciplines van de elektrotechniek, variërend van de sterkstroom- en energietechniek tot meettechnieken.

Een greep uit eerdere werkzaamheden:
Elektrotechnische en PV-systeemtechnische ondersteuning, Analyse opbrengst zonnestroomcentrale, Vergelijken offertes, Bijdrage aan onderzoek opbrengstgarantiesysteem voor PV-centrales, Realisatie van meetopstellingen (ontwerp, samenbouw, onderhoud, beheer, documenteren, opstellen van meetprocedures enz), Projectleider inbouw statische omvormers (schrijven bestekken, afnameprotocollen, coachen van de inbouw, afname-inspecties bij fabrikant, etc), Leiden van de tekenkamer, Onderzoek naar de opbrengst van PV-systemen, Ontwerpen (in al zijn finesses) van meermotoren aandrijfsystemen, Administratieve ondersteuning, Beproeving van inverters voor zonnestroom, Schrijven van cursus “elektrische aandrijftechniek”, Haalbaarheidsstudie 2 MWp zonnestroom centrale, Beproeving van conversiesystemen voor windturbines, Ontwerp en realisatie website over de monitoring van PV-systemen, Kabelberekening, Analyse netvervuiling, Advies “beproeving inverters”, Certificatie van windturbines, Technische ondersteuning voor onderhoud onderzeeërs met o.a. verwerving van heel specifieke componenten, Afname-inspectie, Automatisering van meetopstellingen voor seriematige beproeving van eindproduct, Cursus “PV-systeemtechniek”, Berekenen jaaropbrengst, Realisatie software voor “Failure Mode Effect and Criticality Analysis” (FMECA), Inbedrijfstelling van aandrijfsystemen, Bouw van meubelstuk, Realisatie van monitoringsystemen, Ontwerp software “Stuklijstconfigurator”.